Vi tar utgangspunkt i prisene du setter for leie av parkeringsplassen din for å beregne hva leietakeren skal betale, og hvor mye du vil tjene.
Du vil alltid motta 85 % av prisen du setter. De resterende 15 % er administrasjonsgebyret til Voids AS.